Skip Main Menu
 

Main Menu

 
 
 
 
Velkommen til LSKOTTT.no
Nettstedet er dedikert til utvikling og presentasjon av fagstoff om helsearbeid ved store ulykker. Begrepene LSKOTTT og METAFOR-rapport er hjørnesteinene i arbeidsprinsippene som presenteres her, men på nettstedet presenteres også FORSTÅTT og en generell gjennomgang av andre viktige forhold rundt helsearbeid på store skadested. Det er viet et spesielt fokus på prehospital Triage ved større hendelser.
 

Available Courses

  • Utvidet kurs for helsepersonell som skal innta lederroller i innsats ved store ulykker. Kurset tar for seg temaer som ledelse, samhandling, stress, psykososialt støttearbeid, mediehåndtering, beredskapsarbeid og ytterligere emner utover både grunnkurset og det videregående kurset. Kurset er det tredje kurset i rekken

    Kurset er under utvikling.
  • LSKOTTT


    Grunnkurs for helsepersonell i innsats ved store ulykker. Fagstoff er delvis hentet fra det britiske MIMMS-konseptet (Major Incident Medical Management and Support), men er i stor grad tilrettelagt for norske forhold. Grunnkurset er det første kurset i en serie av tre. Et videregående kurs for helsepersonell bygger på grunnkurset og et tredje kurs i ledelse av operativ helseledelse.