Slik bruker du Søk

Fulltekst-søk har innstillingene listet opp under. Du kan kombinere disse for å angi søket mer presist.

søk etter disse ordene Ved grunnleggende søk på ett eller flere ord hvor som helst i teksten. Skrives inn med mellomrom. Alle ord som er lengre enn to bokstaver kan brukes.
+søk +med disse ordene Forrige eksempel vil gi treff for ordet "informasjon" hvis det søkes etter "for". For å tvinge eksakt treff for et ord, bruk pluss (+) tegnet.
+søk -rakett Bruk minustegnet (-) dersom det er bestemte ord som ikke skal være med i søket.
"multippel sklerose" For å søke på en bestemt frase bruker du anførselstegn før og etter frasen.
user:Kim For søke på en tekst fra en bestemt bruker, bruker du prefikset "user:" foran søkeordet.
userid:6 Dersom du kjenner brukerID for en bestemt bruker, kan du søke etter brukeren slik som dette.
subject:prostata For å søke på et ord innen et tema eller en tittel kan du legge til prefikset "subject:" foran søkeordet.

For avanserte søk, klikk på søkeknappen uten å skrive inn noe i søkefeltet. Du får da et skjema som gjør det enklere å foreta avanserte søk.

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English