Carl Robert Christiansen
Velkommen til www.LSKOTTT.no
by Admin User - Monday, 25 January 2010, 06:50 PM
 
Dette nettstedet er en platform for spredning og videreutvikling av et grunnkurs for innsats ved store ulykker. Målgruppen er først og frems personell i ambulansetjenesten, men også annet helsepersonell kan ha glede av innholdet.

Være oppmerksom på at nettstedet nylig har blitt opprettet og er derfor under utvikling.

Velkommen inn!